LoRaWAN este un protocol de radio transmisii prin care se formează rețele de obiecte inteligente. Rețeaua constituită folosește o topologie star-of-stars, cu gateway-uri servind drept bridge-uri transparente, care transmit mesajele între senzori și serverul central. Gateway-urile se conectează la rețea prin legături tradiționale IP, iar dispozitivele cu senzori folosesc comunicația wireless de un singur hop către unul sau mai multe gateway-uri. Structura este similară unei rețele de telefonie mobilă, dar în loc de a avea o singură rețea interconectată, LoRa permite implementarea mai multor rețele independente peste aceeași infrastructură. Astfel infrastructura LoRaTIM permite cu 4 gateway-uri acoperirea unei arii foarte mari. O arhitectură generică a unei rețele LoRaWAN este compusă din:
  • Noduri:Reprezintă elementele rețelei LoRa care monitorizează și controlează infrastructura dată (senzori pentru parcări, contoare inteligente, dispozitive de telgestiune a sistemelor de iluminat etc.). Acestea sunt de obicei situate la distanță.
  • Stație de bază (Gateway) LoRa:Este poarta de acces prin care primește datele de la noduri prin protocolul LoRaWAN și apoi le transferă prin internet la serverul de rețea. Conexiunea la serverul de rețea LoRa poate fi Ethernet, celulară sau orice alte legături de telecomunicații cu fir sau fără fir care ofer conexiune la internet. Stațiile de bază sunt conectate la serverul de rețea folosind conexiuni IP standard. Pe această cale datele utilizează un protocol standard, care poate fi conectat la orice rețea de telecomunicații, indiferent dacă este publică sau privată. Având în vedere similitudinea unei rețele LoRa cu o retea de telefonie mobilă, stațiile de bază LoRa pot fi adesea co-locate cu o stație de bază celulară. În acest fel, pot utiliza capacitatea de rezervă a stație celulare pentru transmisia datelor către serverul de rețea.
  • Server de rețea (network server):Serverul de rețea LoRa gestionează rețeaua. Serverul de rețea acționează pentru a elimina pachete duplicate, programe de recunoaștere, și controlează viteza de transmisie a datelor. Având în vedere modul în care acesta poate fi implementat și conectat, complexitatea implementarii unei rețele LoRa este foarte scăzută.
  • Server de aplicații: Din serverul de aplicații se pot accesa aplicațiile care consumă datele de la noduri și le afișează în așa fel încât să ofere informațiile cele mai relevante pentru client. Mai mult de atât, LoRa permițând comunicarea bi-direcțională între noduri și serverul de rețea, se pot trimite comenzi de la distanță către noduri, aceste comenzi pot fi de gestiune a nodurilor (actualizarea softului de la distanță) dar și de control a unor elemente dintr-un sistem (ex. închiderea/deschiderea unei uși de la distanță).